Från Vallentuna flygdagar 2013. Foto: Göran Wallstenius