Bilder från några olika vårträffar 2012. Foto: Ulf-Göran Norefors