Fenträff 2009 Foto: Sven Hellerström samt Göran Wallstenius