Nifsta 2013-07-11. Träffpunkt för alla norr om Stockholm varje torsdag em.-kväll i Nifsta - Gottröra.
Bifogade bilder från 2013-07-11

Foto: Göran Wallstenius