MB-träff Nyköping 23 juni 2010. Foto: Göran Wallstenius och Håkan Jonsson.